top of page

Otázky a odpovede

Čím sa Play Wisely ® líši od iných programov pre deti od narodenia do troch rokov?

Play Wisely ® je prvý neuropsychofyzikálny program odzrkadľujúci prirodzené spôsoby učenia. Každá lekcia predstavuje 30 minút plných zábavy, vďaka ktorej sa optimálne "zapína a vylaďuje" úžasný mozog vášho dieťaťa. V kritickom období, keď sa v mozgu vytvárajú nervové dráhy a učenie je najefektívnejšie a najzábavnejšie, vychádzame zo všetkých známych vývojových medzníkov zodpovedajúcim veku dieťaťa a rozvíjame jeho pozornosť, rozpoznávanie, pamäťové a jazykové zručnosti. V oblasti pohybu potom rovnováhu, silu a schopnosť koordinácie zraku s pohybom v oblasti hrubej a jemnej motoriky. Naším cieľom nie je urobiť z dieťaťa malého génia. Snažíme sa mu pomôcť vybudovať sebavedomie pri používaní mozgu a tela, aby neskôr, keď samo príde na to, čím sa chce zaoberať, čo ho baví alebo na čo má nadanie, bola jeho nervová aj pohybová sústava pripravená a pomohla mu naplniť jeho sny.​

V čom spočíva prínos Play Wisely®?

Profesor Eugene Galanter, riaditeľ Psychofyzikálneho laboratória pri Kolumbijskej univerzite, to zhrnul slovami: "Play Wisely® prichádza s unikátnym prístupom, ktorý spája motorický a kognitívny rozvoj a pomáha deťom dosiahnuť optimálny vývoj." Rozvoj v ranom detstve, najmä v rokoch predchádzajúcich formálnej školskej výučbe, je až príliš často prehliadaný a ponechaný napospas osudu. Play Wisely ® sa zameriava na toto kritické obdobie a pomáha prístup k vzdelávaniu najmenších detí zmeniť.Odborníci sa zhodujú, že skorá stimulácia zodpovedajúca veku je pre rozvoj dieťaťa nevyhnutne dôležitá. Skúsenosti, ktoré vaše bábätko alebo batoľa získa v prvých rokoch života, utvárajú štruktúru jeho mozgu. Rodičia sa naučia, ako podľa najnovších poznatkov tvorivým a zábavným spôsobom rozvíjať v deťoch telesné a mozgové sebavedomie tak potrebné pre osvojenie budúcich študijnych a športových zručností.

Čím je metóda Play Wisely ® inovatívna a vedecká?

V rámci programu Play Wisely ® bola vypracovaná The Directionality Method™ (Metóda orientácie v smeroch). Táto metóda, čakajúca v súčasnej dobe na udelenie patentu, podporuje prirodzené schopnosti učenia a pohybu a je založená na zásadnom vplyve, ktorý má gravitácia na spôsob fungovania ľudskej výkonnosti. Gravitácia dodáva nášmu svetu a telu smerovú orientáciu od spôsobu, akým sa učíme (smerová orientácia písmen a čísel, čítanie zľava doprava), až k spôsobu, akým sa pohybujeme (naše laterality a dynamika pohybu). Cieľom Metódy orientácie v smeroch™ je rozvoj nervového tkaniva slúžiaceho na efektívnu navigáciu nášho tela vo vonkajšom svete. Metóda vznikla na základe výskumu pre NASA a je natoľko inovatívna, že bola v rámci Fóra raného vzdelávania prezentovaná na Univerzite v Oxforde vo Veľkej Británii. Jedná sa o prvú ucelenú metódu, ktorá rozvíja schopnosti učenia aj pohybu.

Kedy môžem začať?

Play Wisely® ponúka v súčasnej dobe lekcie v štyroch vekových kategóriách od 4 mesiacov do troch rokov. Viac informácií o konkrétnych lekciách zodpovedajúcich veku Vášho dieťaťa a ich cieľoch nájdete v sekcii “Lekcie”.

Nebude Play Wisely® na moje dieťa príliš náročné?

Nie. Naše lekcie sa konajú raz týždenne, trvajú iba 30 minút a sú plné zábavy. Rodičia sa lekcií zúčastňujú spolu s dieťaťom. Učíme ich, ako funguje mozog a prečo sa deťom učenie páči a pripadá im známe. Rodičia sú väčšinou príjemne prekvapení a nadšení, keď vidia mieru pozornosti a záujmu svojho dieťaťa. Zo skúsenosti môžeme povedať, že správne aktivity v správny čas a v správnom slede predstavujú potravu, ktorú detský mozog náruživo hltá!

Moje dieťa je vo vývoji oneskorené. Môžem s ním aj napriek tomu chodiť na lekcie Play Wisely®?

Rozhodne áno! Naša metóda totiž vychádza z prirodzenej postupnosti vývoja mozgu v oblasti učenia a pohybu, takže si môžete zvoliť takú úroveň, ktorá bude najlepšie vyhovovať vývojovému veku vášho dieťaťa. Skúsenosti s programom naznačujú, že Play Wisely ® predstavuje účinný nástroj ranej intervencie pre deti s vadou zraku, reči alebo poruchou autistického spektra.

Bude moje dieťa vďaka Play Wisely ® bystrejšie?

Odborníci zistili, že sa deti učia inštinktívne. Naši lektori prechádzajú špeciálnym školením, aby tento vrodený inštinkt dokázali podporiť. Rodičia sa učia, čo môžu od svojich detí očakávať a aké aktivity vedú k osvojeniu konkrétnych zručností v konkrétnych fázach vývoja. Deti vďaka tomu majú viac príležitostí k učeniu. Pre budúci úspech Vášho dieťaťa je veľmi dôležité nadšenie. V rámci jednej zaujímavej štúdie sa vedci snažili zistiť, ktoré deti čítajú v dvanástich rokoch lepšie. Či sú to deti, čo sa naučili čítať v troch rokoch, alebo tie, ktoré čítali až v šiestich. Výsledok bol prekvapivý. Ukázalo sa, že nezáleží ani tak na tom, kedy sa deti naučili čítať, ale či ich čítanie bavilo! V Play Wisely ® máme túto skutočnosť na pamäti. Za bystré už dnes nepovažujeme dieťa, ktoré sa všetko naučí najskôr alebo obsiahne najväčšie množstvo informácií. Vedci sa dnes domnievajú, že bystré je také dieťa, ktoré dokáže k spojeniu so svetom efektívne používať nástroje svojho mozgu. "Bystrosť" odkazuje na kvalitu a precíznosť zberu dát z prostredia, efektivitu ich spracovania a analýzy a zodpovedajúcu následnú reakciu. Naším cieľom je maximálne efektívne využiť tieto nástroje. Play Wisely ® sa napríklad nesústredí na výučbu abecedy a čísel, ale skôr na precvičenie nervových dráh, vďaka ktorým je možné tieto znalosti účinne uplatniť.

Urobí Play Wisely ® z môjho dieťaťa lepšieho športovca?

Vedci hovoria, že deti sa neučia pohyb ale vďaka pohybu! Výskumy tiež potvrdili, že to, ako sa dieťa cíti fyzicky, ovplyvňuje jeho celkové vnímanie seba samého. V Play Wisely ® veríme, že na dosiahnutie celkovej duševnej pohody dieťa potrebuje široké spektrum pohybových skúseností a schopnosť pohyb ovládať. Radosť z fyzického pohybu dokonca môže podnietiť celoživotný záujem o zdravý životný štýl a šport. Program pohybového rozvoja Play Wisely ® vychádza zo známych vývojových medzníkov v detskej motorike. Chceme deťom poskytnúť príležitosť vytvoriť si vďaka skúsenosti s pohybom a jeho ovládaním širokú základňu nervového tkaniva. Vďaka pevným základom bude fyzická hra ešte zábavnejšia a účelnejšia.

Pomôže program Play Wisely® pripraviť moje dieťatko na jasle či škôlku?

Skúsenosti z našej Montessori škôlky potvrdzujú, že deti, ktoré navštevujú program Play Wisely® sú pri nastúpu lepšie pripravené na nový systém práce a sociálnych väzieb, ktoré prechod do tohto prostredia predstavuje. Rozdiel je hlavne v schopnosti dlhšej a hlbšej koncentrácie, presnejším odhadom vlastných síl a schopností a všeobecne v lepšom zvládaní každodenných povinností.

Please reload

bottom of page