top of page

Ako prebieha lekcia?

Každá lekcia trvá 30 minút a je rozdelená do troch častí. Začíname prácou s unikátnymi Play Wisely® výukovými kartami, potom sa venujeme fyzickým aktivitám a tréningu jemnej a hrubej motoriky. V závere lekcie sa znovu vraciame k práci ku kartám. Rozdelenie lekcie je vždy rovnaké, ale každý týždeň sa zameriavame na iný typ pohybových aktivít a máme k dispozícii novú sadu kariet. Náročnosť a typ aktivít prispôsobujeme veku a schopnostiam detí, a tiež ich aktuálnemu rozpoloženiu :-)

​​

Lekcia prebieha v anglickom alebo slovenskom jazyku individuálne, vo dvojici alebo skupinovo a doporučuje sa na ňu dochádzať 1-2krát týždenne. Na všetkých lekciách Play Wisely® je prítomná mamička, otecko alebo ktokoľvek iný, kto dieťaťu vytvorí pocit bezpečia a príjemné zázemie.

8 - 12 mesiacov

U starších bábätiek sú lekcie zamerané na rozvoj známych skorých zručností, ako je pozornosť, rozlišovacia schopnosť a pamäť vo forme zodpovedajúcej tejto vekovej kategórii. Vychádzame z prirodzených vývinových miľníkov, akými sú napríklad pinzetový úchop, kopanie a lezenie. V pohybovej oblasti sa sústredíme na podporu štvornožkovania a správnej vertikalizácie detí v súlade s ich možnosťami a psychomorickým vývinom.

12 - 18 mesiacov

V tomto veku ďalej podporujeme základné učebné, jazykové a pohybové schopnosti, a to prostredníctvom kognitívnych kariet Play Wisely®, jemnej a hrubej motoriky prostredníctvom HRY, ktorá je pre detičky najprirodzenejšia. Deti sa učia chytať a hádzať, trénujú kopy, údery, chôdzu, beh a pády. Dôraz kladieme na podporu dôvery vo vlastné schopnosti a samostatnosti.

od 18 mesiacov

Lekcie sú zamerané na ďalšie zlepšenie pozornosti, rozpoznávacích schopností a pamäti, na efektívne spracovanie informácií a schopnosti riešiť problémy. Vaše dieťa sa naučí abecedu, základný číselný rad odpredu - odzadu, farby, tvary a získa kategorizačné schopnosti. Okrem toho bude mať príležitosť rozvinúť všetky základné zručnosti z oblasti jemnej motoriky a športu.

LEKCIE PLAY WISELY

U najmenších detí sú lekcie zamerané na rozvoj ranej pozornosti a rozpoznávacie schopnosti. Ukážeme vám ako správne manipulovať s bábätkom v súlade s jeho potrebami, vývinovými možnosťami a najnovšími poznatkami v oblasti psychomotorického vývinu. V pohybovej časti sa zameriavame na zmyslové zážitky, stimuláciu rovnovážneho systému, precvičujeme silu a vizuálno-motorické zručnosti. Hravou a zábavnou formou pomáhame deťom získať rané zmyslové zručnosti.

4 - 8 mesiacov

bottom of page