top of page
Prečo je Play Wisely​® tak vynimočné

1) FORMOVANIE NERVOVÝCH DRÁH POČAS KRITICKÉHO RANNÉHO OBDOBIA: Naším cieľom je "aktivovať a naladiť" všetky mozgové bunky pre ich optimálnu činnosť a vytvoriť pevné neurónové spojenia, ktoré sa stanú základom mozgovej a pohybovej obratnosti dieťaťa. 

Play Wisely ® trénuje nervovú sieť zodpovednú za presnú detekciu, spracovanie, koordináciu, definíciu a analýzu dát potrebnú pre dobré študijné a športové výkony. PlayWisely ® zhŕňa poznatky z najnovších výskumov a s ich pomocou stimuluje prirodzený rozvoj. Tiež ponúka deťom správne aktivity v správny čas s ohľadom na ich psychomotorický vývin, rozširuje zmyslový, pohybový, rozumový, jazykový, psychický a sociálný potenciál dieťaťa. Skúsenosti, ktoré Vaše bábätko alebo batoľa získa v prvých rokoch života, mení štruktúru jeho mozgu. Play Wisely ® je tiež skvelou prípravou na jasle i škôlku.

Program je určený nielen pre zdravé deti, ale dosahuje tiež výborné výsledky pri práci s deťmi so zdravotným znevýhodnením ako je ľahšia forma Downovho syndómu, slabá koncentrácia a sústredenie, rôzne dysfunkcie alebo ľahšie formy autizmu.

2) UNIKÁTNE POMÔCKY PRE MAXIMÁLNY ROZVOJ VÁŠHO DIEŤAŤA: Základ Play Wisely ® programu tvorí sada špeciálnych výukových kariet, ktoré sú kombináciou obrázkov, zvukov, slov, čísel, farieb, veľkostí a tvarov. V spojení s metódou orientácie v smeroch tvoria unikátny balíček aktivít prinášajúcich Vášmu dieťaťu radosť z pohybu, poznávania a učenia sa. Play Wisely® využíva najnovšie vedecké poznatky o vývine dieťaťa a to najmä z oblasti psychofyziky a neurológie vyvinuté na základe výskumu pre NASA Johnson Center.

3) UČENIE I ZÁBAVA: Výukový systém Play Wisely ® maximalizuje efektivitu učenia i zábavy. Program nestavia primárne na tradičných schopnostiach ako sú čítanie, písanie, počítanie a konkrétne športové zručnosti, ale skôr na rozvíjaní navigačných schopností a procesov, ktoré umožňujú tieto zručnosti účinne využívať. Program pomáha deťom zdokonaliť neurosenzorické zručnosti, ktoré neskôr využijú pri učení. Keď prídu na to, čo chcú robiť, čo ich baví alebo na čo majú nadanie, budú môcť plne zrealizovať svoje sny!

Play Wisely ® spája vedu, pedagogiku a šport. 

 

Pre ďalšie informácie, prosím, navštívte Otázky a odpovede.

 

Zdroj: www.playwisely.com

Metóda Play Wisely rozvíja nasledujúce schopnosti:  • Prepojenie mozgu - prepojenie špecializovaných častí mozgu spracovávajúcich určité vlastnosti, ktoré spoločne napomáhajú interpretácii okolitého sveta.

  • Zaostrenie a spolupráca očí - oči pracujú v zhode a náležite sa zameriavajú na pozorovaný objekt.

  • Sledovanie pohybu - plynulé sledovanie podnetu pri pohybe.

  • Detekcia signálu - schopnosť zamerať sa len na jeden údaj a ostatné selektovať.

  • Bystrosť, postreh a sústredenie.

  • Rozlišovanie podnetov - schopnosť odlíšiť od seba jednotlivé podnety na základe minimálnych, sotva pozorovateľných indícii.

  • Orientácia v smeroch - uvedomenie si pozície a orientácie podnetov v priestore.

  • Koordinácia zmyslov - uvedomenie si skutočnosti, že pohyb, zvuky a vizuálne vnemy spolu úzko súvisia, a že si vďaka nim môžeme vytvárať očakávania vo vzťahu k objektom a dejom v okolitom svete.

  • Rýchlosť spracovania informácii.

  • Efektivita vstupu a výstupu dát - schopnosť koordinácie vhodných a efektívnych reakcii na konkrétne vstupné informácie.

Prínosy Play Wisely®

Play Wisely je unikátny výukový systém kombinujúci prácu s kognitívnymi kartami a štruktúrované pohybové aktivity, ktoré majú za cieľ podporiť optimálny vývin detí a pomôcť im plne využiť potenciál raného obdobia formovania neurónovej štruktúry mozgu.

 

​​Metóda vznikla na základe výskumu pre NASA Johnson Centre v USA a je natoľko inovatívna, že bola v rámci Fóra raného vzdelávania prezentovaná na Oxfodskej Univerzite vo Veľkej Británii. Ide o prvú ucelenú metódu, ktorá rozvíja schopnosti učenia aj pohybu.

bottom of page