top of page

Zakladateľka programu Play Wisely®

Zakladateľkou programu je Patty Hannan, bývalá vrcholová gymnastka USA, ktorá po mnohoročnej spolupráci s centrom NASA Johnson Space a s odkazom na najnovšie výskumy v oblasti vývojovej neurológie pripravila plne unikátny vzdelávací program rozvíjajúci všestranne schopnosti dieťaťa už od raného obdobia."Play Wisely® je moja vášeň. Možnosť, že by sa Play Wisely® mohla využívať pre ranú intervenciu v prípade série neurovývojových problémov je vzrušujúce a zároveň to vzbudzuje rešpekt. Naším cieľom je "zapojiť a naladiť "od narodenia do troch rokov všetky vznikajúce nervové okruhy tak, aby fungovali optimálne. Z pohľadu športovcov sa mi zdá prirodzené, že posilňovaním integrity nervových dráh dosiahneme lepšiu funkčnosť."


Tento národne a medzinárodne uznávaný program spája najnovšie výskumy z oblasti vedy a pozerá sa na ne z pohľadu výkonného športu. Inšpiráciu pre svoj jedinečný prístup získala Patty pri účasti vo výskumnom projekte riadenom centrom NASA Johnson Space, kde sa rozoznávali jedinečné ľudské schopnosti pri najlepších svetových gymnastoch.Dr. Jerry Hommick, riaditeľ projektu, neskôr požiadal Patty, aby sa naučila jazyk neurovedy a pomohla sprostredkovať fascinujúcu interpretáciu pohybu zo sveta atletiky svetu vedcov. Patty absolvovala štúdium neurovedných odborov pod vedením Dr Roberta Mossa na Juhozápadnej lekárskej škole v Utahu. Jej štúdium sa dotýkalo mnohých oblastí a trvalo niekoľko rokov, aby nakoniec odhalila svoje
 

jedinečné porozumenie fungovania mozgu pri zvládaniu zložitých manévrov krútenia a obratov pri fyzickom tréningu tela. Jej cesta priniesla jedinečný prístup k cvičeniu neurosenzorických zručností, ktorý môže byť aplikovaný pre kognitívny a motorický rozvoj založenom na hlbokom vplyve gravitácie vo vzťahu k forme a k ľudskému výkonu.

V roku 1987 pomohla Patty založiť prestížnu materskú škôlku v Dallase, Texas, kde bola tiež prvou učiteľkou. Jej knihu "Ako naučiť vaše dieťa základnej telesnej sebadôvere" ("Teaching Your Child Basic Body Confidence") vydalo nakladateľstvo Houghton - Mifflin v roku 1988. S Play Wisely® začala pani Hannah v roku 2003 a dnes má 10 pobočiek v Dallase / Ft. Worth a ďalej pobočky v Europe a Južnej Amerike. V roku 2006 predstavila pani Hannah Play Wisely® Metódu orientácie v smeroch na Fore pre skoré vzdelávanie na Oxfordskej univerzite. Pokračuje vo svojom zapojení do gymnastiky ako vedúca pracovníčka NCAA a USA Národnej gymnastiky.

bottom of page