top of page
Prínosy
Play Wisely
Lekcie
Skúsenosti našich rodičov
Ukážková lekcia zadarmo

Nepremeškajte príležitosť rozvinúť vaše dieťa ​​v ranom

období života, ktoré sa už nezopakuje!

Play Wisely® je unikátny program:

  • pre deti od 4 mesiacov do 4 rokov

  • na rozvoj mozgovej a pohybovej kapacity,

  • podľa vedeckých výskumov NASA 

Montessori princípov,

  • lekcie aj v anglickom jazyku

  • pod vedením odbornej lektorky,

 
Topoľčany

Základ programu Play Wisely® tvorí:

1) ŠPECIÁLNE KOGNITÍVNE KARTY 

pre rozvoj pozornosti, rozpoznávania, pamäti a jazykových schopností na podporu neskoršieho vzdelávania

​2) SENZORICKÉ AKTIVITY A POHYBOVÁ 

CVIČENIA podporujúce obratnosť dieťaťa v oblasti hrubej motoriky a Montessori pomôcky na rozvoj 

jemnej motoriky a senzorického vnímania.

bottom of page