top of page
Nitra

Play Wisely Centre Nitra

Centrum DIEŤATKOVO
Address: Koceľova 6, 949 01 Nitra

Mgr. Petronela Mesárošová

Tel.: 0910 954 458

Email: nelka@dietatkovo.sk

www.dietatkovo.sk

Centrum Dieťatkovo

 

Centrum Dieťatkovo v Nitre je rešpektujúcim centrom pre vaše deti. Zameriavame sa nielen na psychomotorický rozvoj, ale dôležitý je pre nás harmonický vývin celej osobnosti vášho dieťatka.

 

Našim zámerom je podporovať v deťoch ich sebadôveru, túžbu a motiváciu spoznávať tento svet. Poskytujeme informácie o detskom neurovývine, snažíme sa pôsobiť preventívne, terapeuticky, stimulačne a rozvojovo.

 

Venujeme sa deťom nielen zdravým, ale aj deťom so špeciálnymi potrebami v dôsledku ich telesného alebo mentálneho postihnutia.

Mgr. Petronela Mesárošová

 

Petronela, zakladateľka centra, je psychologička. Práve narodením jej dieťaťa pochopila, aké dôležité sú prvé roky života dieťaťa a preto sa rozhodla svoje životné poslanie venovať práve deťom. Je frekventantkou dlhodobého výcviku nedirektívnej terapie hrou, pravidelne sa vzdeláva v diagnostických a terapeutických metódach.

 

Absolvovala školenia Montessori, v metodike Play Wisely® bola vyškolená zakladateľkou programu Patty Hannan. Program Play Wisely® ju očaril najmä pre svoju komplexnosť. Rozvíja nielen kognitívnu a motorickú stránku dieťaťa, ale ide o metódu s empatickým prístupom, ktorá posilňuje vnútornú rovnováhu dieťaťa, čo prispieva k jeho nezávislosti, schopnosti rozhodovať a riešiť. Zaujíma ju oblasť rozvoja detskej reči, preto sa aktuálne vzdeláva aj v komunikácii s dieťaťom pomocou znakovania podľa Monty Briant.

 

Už teraz sa na Vás veľmi tešíme!

Nájdete nás
bottom of page