top of page
Liptovský

Mikuláš

Play Wisely Centre Liptovský Mikuláš

Address: Ulica 1. mája 112/17, 031 01 Liptovský  Mikuláš
Kontakt: Mgr. Barbora Matejková: 0915 200 302 
Mgr. Veronika Devečková: 0915 253 286 
Ing. Lenka Šmitalová: 0911 561 289
Email: mudrehranielm@gmail.com

bottom of page